[vc_row][vc_column]

Lorem ipsum dolor sit amet...

[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”24px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]máy khuếch tán cho khách sạn[/vc_column_text]

Lorem ipsum dolor sit amet...

[vc_column_text]

Không gian áp dụng 200m³ tương đương với diện tích 40-60m² tùy theo chiều cao trần nhà từ 3-5m

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”24px”][vc_btn title=”TÌM HIỂU” color=”orange” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fscentmarketing.com.vn%2Fthiet-bi%2Fmay-khuech-tan-tinh-dau-sc-01%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]may khuech tan tinh dau gym fitness spa sanh[/vc_column_text]

Lorem ipsum dolor sit amet...

[vc_column_text]

Không gian áp dụng 300m³ tương đương với diện tích 60m-100m² tùy theo chiều cao trần trần từ 3-5m.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”24px”][vc_btn title=”TÌM HIỂU” color=”orange” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fscentmarketing.com.vn%2Fthiet-bi%2Fmay-khuech-tan-tinh-dau-sc02%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]may khuech tan tinh dau gym fitness[/vc_column_text]

Lorem ipsum dolor sit amet...

[vc_column_text]

Không gian áp dụng 1.500m³ tương đương với diện tích 300-500m² tùy theo chiều cao trần trần từ 3-5m.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”24px”][vc_btn title=”TÌM HIỂU” color=”orange” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fscentmarketing.com.vn%2Fthiet-bi%2Fmay-khuech-tan-tinh-dau-sc03%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

may khuech tan tinh dau gym fitness 500m

[/vc_column_text]

Lorem ipsum dolor sit amet...

[vc_column_text]

Không gian áp dụng 2.000m³ tương đương với diện tích 400-700m² tùy theo chiều cao trần trần từ 3-5m.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”24px”][vc_btn title=”TÌM HIỂU” color=”orange” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fscentmarketing.com.vn%2Fthiet-bi%2Fmay-khuech-tan-tinh-dau-sc04%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text][/vc_column_text]

Lorem ipsum dolor sit amet...

[vc_column_text]

Không gian áp dụng 5000m³ tương đương với diện tích 1000m² – 1500m² tùy theo chiều cao trần trần từ 3-5m.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”24px”][vc_btn title=”TÌM HIỂU” color=”orange” size=”sm” link=”url:http%3A%2F%2Fscentmarketing.com.vn%2Fthiet-bi%2Fsc05%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”24px”][/vc_column][/vc_row]