những dự án phủ thơm tiêu biểu

“Nike đã tiến hành nghiên cứu đặt mùi hương vào một phòng và để phòng khác không có mùi. Khách hàng sẵn sàng trả thêm 10 đô la cho cùng một đôi giày trong phòng thơm.”

  • Nghiên cứu tại văn phòng Nha khoa nơi khu vực chờ có hương thơm với hoa oải hương, cho thấy sự lo lắng giảm 74%

Những người chơi bạc đã bỏ thêm 45% phần tư vào máy đánh bạc khi sòng bạc có mùi nhân tạo dễ chịu. Nghiên cứu cho thấy chi tiêu tăng 53%